Jump to content


Photo

Quy định chung của diễn đàn


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 admin

admin

    Gã lang thang

  • Administrators
  • 5 posts

Posted 24 June 2014 - 04:11 PM

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA DIỄN ĐÀN THILAIXE.INFO
 
A>Tổng quan
 
 
Sau đây là các vấn đề được nêu ra (và bao gồm nhưng không giới hạn những vấn đề tương tự nhưng chưa được nêu) mà chúng tôi tuyệt đối không liên quan để bạn đọc tránh bị lợi dụng danh nghĩa, tránh gây hiểu nhầm của diễn đàn và để cho chúng tôi - những người chịu trách nhiệm về nội dung diễn đàn - không bị liên lụy bởi những hành vi lợi dụng gây ra.
 
I> Đây là diễn đàn phi tổ chức : Là diễn đàn bao gồm nhưng không giới hạn những người tham gia thảo luận kỹ thuật, sở thích nhưng không tổ chức. Các Admin, mod của diễn đàn chỉ là những người có trách nhiệm quản lý nội dung của diễn đàn.
 
Admin, và các Mod cùng thành viên của diễn đàn không ai là đại diện nhân danh cho diễn đàn làm bất cứ điều gì bên ngoài diễn đàn để lợi dụng (và dù không lợi dụng) danh nghĩa diễn đàn trên những phương diện bao gồm (và tương tự nhưng không giới hạn các phương diện chưa được nêu) sau đây:
 
I.1> Không được nhân danh đại diện hay hội trưởng/hội phó/admin/mod thay mặt diễn đàn tuyên truyền chống phá chính quyền và các tổ chức cá nhân...
 
I.2> Không được nhân danh đại diện hay hội trưởng/hội phó/admin/mod thay mặt diễn đàn hợp tác kinh doanh trên diễn đàn hay bất cứ hành vi lợi dụng tình cảm hay tiền bạc khác.
 
I.3> Không được lợi dụng danh nghĩa diễn đàn để lợi dụng tín nhiệm mua gian bán lận, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bên ngoài.
 
II> Phi lợi nhuận : diễn đàn không tham gia bất kỳ hình thức kinh doanh hay các hoạt động nào mang mục tiêu thu lợi nhuận.
 
III> Phi tài chính:
 
Các tổ chúc hội họp bên ngoài diễn đàn có liên quan đến tài chính là do các thành viện tự thỏa thuận với nhau, diễn đàn không chịu trách nhiệm cũng như không có danh nghĩa gì với các họat động có yếu tố tài chính đó.
 
IV> Không bàn luận chính trị, khiêu dâm :
 
Tất cả các hoạt động chính trị, khiêu dâm bên ngoài hoặc thảo luận trên diễn đàn không liên quan đến nhân danh của diện đàn
 
V> Không hoạt động từ thiện: 
 
Diễn đàn 0 đủ khả năng cũng như quản lý hoạt động từ thiện.
 
VI> Không hoạt động trên các kênh thông tin khác: 
 
Ngoại từ các topic công khai trên diễn đàn, diễn đàn không chịu trách nhiệm về các kênh trao đổi thông tin khác bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:
- Trao đổi riêng (PM).
- Gọi điện thoại
- Trao đổi miệng trực tiếp.
 
Các hoạt động nêu trên chỉ đơn thuần là trao đổi cá nhân và mỗi cá nhân chịu trách nhiệm.
 
B- Quy định chi tiết về nội dung 
 
1 - QUI ĐỊNH CHUNG:
 
 
Sau đây là các vấn đề được nêu ra và bao gồm nhưng không giới hạn những vấn đề tương tự nhưng chưa được nêu mà chúng tôi tuyệt đối không tham gia để bạn đọc tránh bị lợi dụng danh nghĩa của diễn đàn và để cho chúng tôi - những người chịu trách nhiệm về nội dung diễn đàn - không bị liên lụy bởi những hành vi lợi dung gây ra.
 
I> Đây là diễn đàn phi tổ chức : Là diễn đàn bao gồm nhưng không giới hạn những người tham gia thảo luận kỹ thuật, sở thích nhưng không tổ chức. Các Admin, mod của diễn đàn chỉ là những người có trách nhiệm quản lý nội dung của diễn đàn.
 
Admin, và các Mod cùng thành viên của diễn đàn không ai là đại diện nhân danh cho diễn đàn làm bất cứ điều gì bên ngoài diễn đàn để lợi dụng (và dù không lợi dụng) danh nghĩa diễn đàn trên những phương diện bao gồm (và tương tự nhưng không giới hạn các phương diện chưa được nêu) sau đây:
 
I.1> Không được nhân danh đại diện hay hội trưởng/hội phó/admin/mod thay mặt diễn đàn xin tiền/tài trợ từ thiện.
 
I.2> Không được nhân danh đại diện hay hội trưởng/hội phó/admin/mod thay mặt diễn đàn tuyên truyền chống phá chính quyền và các tổ chức cá nhân...
 
I.3> Không được nhân danh đại diện hay hội trưởng/hội phó/admin/mod thay mặt diễn đàn hợp tác kinh doanh thu tiền quảng cáo dùm trên diễn đàn hay bất cứ hành vi lợi dụng tình cảm hay tiền bạc khác.
 
I.4> Không được lợi dụng danh nghĩa diễn đàn để lợi dụng tín nhiệm mua gian bán lận, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tình cảm bên ngòai.
 
II> Không hoạt động từ thiện: 
 
Diễn đàn 0 đủ khả năng cũng như quản lý hoạt động từ thiện, vì vậy nếu các thành viên các lợi dụng diễn đàn như điều I.1 tuyệt đối sai trái.
 
- Phi lợi nhuận (không hoạt động lợi nhuận)
- Phi tài chính:
 
Các tổ chúc hội họp bên ngoài diễn đàn có liên quan đến tài chính là do các thành viện tự thỏa thuận với nhau, diễn đàn không chịu trách nhiệm cũng như không có danh nghĩa gì với các họat động có yếu tố tài chính đó.
 
- Không bàn luận chính trị, khiêu dâm :
 
Tất cả các hoạt động chính trị, khiêu dâm bên ngoài hoặc thảo luận trên diễn đàn không liên quan đến nhân danh của diện đàn
 
III> Không hoạt động trên các kênh thông tin khác: 
 
Ngoại từ các topic công khai trên diễn đàn, diễn đàn không chịu trách nhiệm về các kênh trao đổi thông tin khác bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:
- Trao đổi riêng (PM).
- Gọi điện thoại
- Trao đổi miệng trực tiếp bên.
 
Các hoạt động nêu trên chỉ đơn thuần là trao đổi cá nhân và mỗi cá nhân chịu trách nhiệm.
 
1.1 - Diễn đàn THILAIXE.INFO thuộc quyền sở hữu TƯ NHÂN, khi đăng ký tham gia diễn đàn, thành viên phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định này và các quy định bổ sung của từng Box mà mình tham gia. Mọi hành động vi phạm nội quy sẽ bị chế tài tuỳ theo mức độ theo quy định tại Điều 8.
 
1.2 - Diễn đàn THILAIXE.INFO là diễn đàn kỹ thuật , chuyên về xe motor , xe máy… Tất cả các vấn đề thảo luận phải phù hợp với chủ đề của chuyên mục .
THILAIXE.INFO hoạt động với tiêu chí “PHI LỢI NHUẬN”, quảng bá các kiến thức liên quan tới xe máy. Mọi thành viên đều có quyền bình đẳng trong việc sử dụng, xây dựng, đóng góp,… nguồn tài nguyên của Diễn đàn. 
- Nghiêm cấm sử dụng diễn đàn làm nơi thảo luận, thông tin, tuyên truyền, … về chính trị, tôn giáo, sắc tộc, mại dâm, ma tuý, cờ bạc… vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam, gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. 
- Nghiêm cấm việc sử dụng diễn đàn làm nơi tranh cãi, giải quyết bất đồng quan điểm cá nhân. Diễn đàn THILAIXE.INFO không có trách nhiệm giải quyết các vụ việc không liên quan tới các phạm trù hoạt động của mình. Các vụ việc liên quan giữa các thành viên ngoài phạm vi diễn đàn tuyệt đối không được đưa lên với mục đích kiện cáo, bôi nhọ, gây dư luận…. 
 
1.3 - Ban Quản Trị và Ban Điều Hành không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với các thông tin mà thành viên tham gia diễn đàn đưa lên. Mọi thành viên sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp thông tin của cá nhân mình.
 
2 - QUY ĐỊNH VỀ NICKNAME, AVATAR, CHỮ KÝ TRONG HỒ SƠ CỦA THÀNH VIÊN:
 
2.1 - Nickname là tên hiển thị trong diễn đàn, thuộc quyền sở hữu của thành viên. Không ai có quyền (Trừ BQT trong trường hợp cần thiết) thay đổi nếu không có sự đồng ý của thành viên đó. BQT có quyền quản lý Nickname, nếu thành viên có Nickname vi phạm khoản 2 của Điều này thì BQT có quyền xử lý mà không cần thông báo đến thành viên đó, hình thức có thể bị khóa hoặc Delete vĩnh viễn. 
 
2.2 - Khi tạo Nickname, nghiêm cấm các điểm sau đây:
a. Dùng các ngôn từ thiếu văn hóa, phản cảm dù bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
b. Dùng các địa chỉ Website, Email,tên các lãnh tụ,danh nhân… làm Nickname.
c. Dùng Nickname có thể gây mạo nhận là thành viên BQT, BĐH diễn đàn. 
d. Nickname phải dùng bằng các ký tự chữ, số, ... Latin, và không quá rườm rà, zic zắc và phức tạp. Hạn chế sử dụng nick chỉ với 3 ký tự (bất kỳ).
e. Nickname chỉ với một ký tự chữ hoặc số (VD: aaaaa; 11111…)
 
2.3 - Khi tạo và đăng ký Nickname, thành viên có quyền tạo thêm các chức năng khác trong Hồ sơ như: Avatar, chữ ký. Khi tham gia và đăng nhập, thành viên sẽ có những Title do diễn đàn tặng trước phụ thuộc vào lượng bài đăng tải trên diễn đàn hoặc có những đóng góp khác cho diễn đàn.
 
2.4 - Tất cả các Avatar, Chữ ký thuộc quyền sở hữu riêng của thành viên. 
 
2.5 - Avatar, Chữ ký đều phải mang nội dung văn hóa, nghiêm túc, đúng khổ quy định của diễn đàn. (150x150px.). Nghiêm cấm mang các nội dung sau:
a. Dẫn và đưa Link tới các Website độc hại như: Giới thiệu Sex, Ma tuý, Game online, Mê tín dị đoan, Tôn giáo, Chính trị phản động, Những nội dung không phù hợp với diễn đàn THILAIXE.INFO.
b. Sử dụng những lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm các Thành Viên khác trong chữ ký bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
 
2.6 - Nickname quá 06 tháng không truy cập vào Forum sẽ bị BQT Xóa hoặc Khóa lại mà không cần thông báo. Tất cả các khiếu kiện về Nickname trong trường hợp này đều không được BQT giải quyết.
 
3 - QUI ĐỊNH VỀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRÊN DIỄN ĐÀN:
 
3.1 - Ngôn ngữ chính thức sử dụng trên diễn đàn là tiếng Việt phổ thông, có dấu đầy đủ, đúng ngữ pháp, bài đăng phải tuân thủ nét văn hóa trong giao tiếp mạng, không được dùng các ngôn từ trái với thuần phong mỹ tục của cộng đồng như nói bậy, chửi thề, tiếng lóng, nói tục hoặc dùng các từ ngũ khác gây mất đoàn kết trong diễn đàn.
 
3.2 - Chỉ có thể được sử dụng ngôn ngữ khác trong chữ kí, Avatar hoặc Hồ sơ cá nhân.
 
3.3 - Khi cần dẫn chứng các ngôn ngữ khác, yêu cầu phải có bản biên dịch kèm theo, trừ trường hợp sử dụng các từ thuộc về chuyên môn hoặc được dùng phổ thông.
 
3.4 - Font chữ bài viết nên để mặc định của diễn đàn, hoặc có thể dùng font chữ khác nhưng phải rõ ràng và dễ nhìn, dễ đọc.
 
4 - QUI ĐỊNH ĐĂNG BÀI VÀ TẠO LẬP CHỦ ĐỀ, TIÊU ĐỀ: 
 
4.1 - Chủ đề tạo lập phải mang tính khái quát để những thành viên khác có thể tham gia trao đổi, thảo luận, không được trùng lặp với các chủ đề đã có, tiêu đề của chủ đề tạo lập phải ngắn gọn, phản ánh chính xác nội dung của chủ đề.
 
4.2 - Trong diễn đàn không chấp nhận các tiêu đề có nội dung vô nghĩa, không phản ánh chủ đề như: "Help me", "Giúp em với", “Hehe” v.v...hoặc các chủ đề có biểu cảm (!!!, ???). Các tiêu đề thể loại trên sẽ bị Delete hoặc chỉnh sửa mà không cần thông báo trước.
 
4.3 - Tiêu đề của chủ đề phải đúng ngữ pháp tiếng Việt và bắt buộc viết hoa chữ cái đầu tiên và các danh từ riêng. Các chuyên đề hoặc chủ đề trong các khu vực diễn đàn do các thành viên BQT lập nhằm tạo sự chú ý thì được phép dùng chữ in hoa.
 
4.4 - Bài đăng phải tuân thủ các quy định tại mục a khoản 2 Điều 5. Hình thức, ngôn ngữ sử dụng và nội dung phải phù hợp với chủ đề. Không đăng bài toàn chữ HOA, chữ quá lớn, chữ đậm, ... trừ trường hợp BĐH cần nhấn mạnh.
 
4.5 - Bài đăng không được phép trùng lặp với các bài đã có hoặc chỉ có nội dung khen, chê, cám ơn thuần túy, 
 
 
5 - QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ THƯỞNG VÀ PHẠT:
 
5.1 - Tất cả các thành viên tham gia diễn đàn đều có quyền được hưởng chế độ thăng tiến theo bậc quy đinhh trên diễn đàn cũng như bị xử lý kỷ luật khi vi phạm các quy định.
 
5.2 - Mọi thành viên đều có thể được BĐH đề bạt phụ trách các chuyên đề hoặc khu vực trong diễn đàn. Cơ sở để đề bạt dựa vào sự đóng góp và năng lực của thành viên.
 
5.3 - Khi vi phạm các qui định chung, thành viên vi phạm phải nhận các hình thức kỷ luật như nhắc nhở, cảnh cáo, cảnh cáo toàn diễn đàn. Mức kỷ luật cao nhất là cấm truy cập diễn đàn theo thời hạn quy định. Khi liên tục vi phạm các điều sau đây (Từ lần 2 trở đi):
5.3.1- Chữ ký vi phạm: 14 ngày.
5.3.2- Gửi bài sai vị trí: 14 ngày.
5.3.3- Spam Quảng cáo: 14 ngày.
5.3.4- Từ ngữ không phù hợp: 14 ngày.
5.3.5- Viết tiếng việt không dấu: 14 ngày.
5.3.6- Vi phạm nội quy chủ đề: 14 ngày.
5.3.7- Xúc phạm Thành Viên khác: 14 ngày.
5.3.8- Spam: 30 ngày.
5.3.9- Nói tục, chửi bậy: 30 ngày.
5.3.10- Liên quan đến chính trị, tôn giáo, ... vi phạm nghiêm trọng tôn chỉ của THILAIXE.INFO sẽ Ban Nick 02 tháng đến vĩnh viễn.
 
Ngoài ra: Tuỳ từng trường hợp cụ thể khác mà có mức kỷ luật tương ứng như: Vi phạm lần hai mức kỷ luật sẽ tăng thành 30 ngày hoặc gấp 4 lần mức vi phạm lần một. Vi phạm lần ba mức kỷ luật là Ban nick vĩnh viễn.
 
5.4 - Hình thức nhắc nhở hoặc cảnh cáo khi vi phạm nhỏ do các Moderator điều hành thực hiện.
 
5.5 - Tất cả các hình thức cảnh cáo toàn diễn đàn hoặc cấm truy cập do BQT của diễn đàn thực hiện.
 
6 - QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN:
 
6.1 - Mọi thành viên đều có quyền và nghĩa vụ trong việc sử dụng nguồn tài nguyên của diễn đàn, điều này phụ thuộc vào đóng góp của thành viên đó cho diễn đàn (có quy định cụ thể riêng).
 
6.2 - Quyền lợi Khi tham gia diễn đàn, mọi thành viên có quyền lợi sau:
a. Được quyền sử dụng miễn phí những tài nguyên được đưa lên, hoặc tham gia đóng góp cho nguồn tài nguyên trên diễn đàn.
b. Có quyền tham gia góp ý, kiến nghị xây dựng diễn đàn. Có quyền khiếu nại các thành viên khác, các cán bộ điều hành các cấp với những xử lý sai quy định hoặc quá mức cần thiết.
c. Có quyền chất vấn với cách quản lý của BĐH, có quyền đề cử và tự ứng cử vào các vị trí trong BĐH và chờ quyết định của BQT.
d. Có quyền tham gia tất cả hoạt động chung trong diễn đàn như: Offline, bầu chọn, các cuộc thi vui, ...
 
6.3 - Nghĩa vụ và trách nhiệm:
a. Thành viên THILAIXE.INFO có trách nhiệm bảo vệ và bảo mật các nguồn tài nguyên của diễn đàn, nghiêm cấm phát tán nguồn tài nguyên (Riêng chỉ có trên diễn đàn THILAIXE.INFO) của diễn đàn sang các Website khác khi chưa được sự cho phép của BQT. Các tài nguyên khác khi đưa sang Website (Bạn), phải trích dẫn nguồn từ THILAIXE.INFO, khi lấy thông tin hoặc tài nguyên từ các Website khác về THILAIXE.INFO cũng phải trích dẫn nguồn của các Website đó. Thành viên vi phạm sẽ phải chấp hành hình phạt mà BQT đề ra.
b. Mỗi thành viên có trách nhiệm gìn giữ và phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, bác ái, đóng góp và chia sẻ…
c. Mọi thành viên có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ quyền lợi và uy tín của diễn đàn THILAIXE.INFO mọi lúc, mọi nơi.
 
7 - QUI ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN:
 
Tuỳ theo các hành động, khu vực khác nhau mà thành viên sẽ nhận những hình phạt tương ứng. Hình phạt xử lý về việc post bài tại:
 
- CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ: là nơi các thành viên có thể đóng góp các ý kiến xây dựng diễn đàn và gửi thắc mắc liên quan đến việc sử dụng tài nguyên và chức năng diễn đàn, thông báo các lỗi và mối nguy hại ảnh hưởng đến diễn đàn. Nếu Spam, tạo rác ở đây sẽ ngừng truy cập 10 ngày và nhận cảnh cáo từ BQT, nếu tái phạm lần 2 sẽ nhận hình phạt có thời gian gấp đôi, sẽ Ban nick vĩnh viễn nếu cố tình tái phạm lần 3.
 
- ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BOX KHÁC: nếu thành viên cố tình tạo các chủ đề sai vị trí, sai nơi quy định với tần suất cao, hoặc tạo rác, spam bài viết (có chủ đích) sẽ cấm truy cập diễn đàn với thời hạn 15 ngày và nhận cảnh cáo, nếu tái phạm lần 2 sẽ nhận hình phạt có thời gian gấp đôi, sẽ Ban nick vĩnh viễn nếu cố tình tái phạm lần 3. 
Thành viên liên tục post bài bằng chữ HOA sẽ nhận cảnh cáo từ các Mod và sẽ nhận các hình phạt tương ứng với lỗi mình gây ra.
 
8 - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUI ĐỊNH: 
 
8.1 - Khi cần thiết, BQT của diễn đàn luôn có quyền thêm, bớt hay chỉnh sửa các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế của diễn đàn.
 
8.2 - Mọi thay đổi trong quy định sẽ được thông báo cụ thể tới tất cả các thành viên và có hiệu lực ngay sau khi đã thông báo.
 
8.3 - Bản quy định này là chuẩn mực và được coi là QUI ĐỊNH CHUNG của diễn đàn THILAIXE.INFO. Tất cả các thành viên khi tham gia diễn đàn phải tuân thủ theo bản quy định trên.
 

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users